WORKSHOPS

WORKSHOPS OG UNDERVISNING

Jeg laver altid seminarer, workshops og undervisning, der forløber som en vekselvirkning mellem korte og præcise oplæg og praktiske øvelser, dialog og refleksion.


Ikke to forløb er ens. Kontakt mig for at høre, hvordan jeg bedst kan hjælpe med at skabe læringsrammer, der passer til jeres behov.

Send en mail eller ring på +45 30 20 75 02


Eksempler på workshops:

  • Portfoliometode for studerende
  • Portfoliometode for undervisere
  • Skriveworkshop
  • Færdiguddannet - og hvad så?
  • Acceleratorspil - fra idé til handling
  • Tænk dig hele vejen om - et vaneændrende projekt-træningsspil
  • Styrkehistorier - et livgivende spil
  • Crowdfunding
  • Personligt lederskab


Portfoliometode for studerende

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvad er portfolio?

Hvorfor skal jeg bruge tid på det?

Hvordan kommer jeg godt i gang?

Hvad gør jeg, når jeg er gået i stå?

Hvordan udvælger jeg til eksamen?


Et grundkursus i portfolio, i form af en pratisk ‘hands on’ workshop for studerende, der skal i gang med at arbejde med portfoliometode.


Portfoliometode for undervisere

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan kan portfolio styrke læring og refleksion?

Hvordan kommer vi godt i gang?

Hvad betyder det for min undervising, at vi skal arbejde med portfolio?

Hvordan kan portfolioeksamen gribes an?


Et praktisk og teoretisk grundkursus i portfolio, for undervisere, der skal i gang med at arbejde med portfoliometode.


Skriveworkshop

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På denne workshop arbejder vi med processkrivning som et læringsredskab. Der er ikke tale om den form for skrivning, der genererer gode og færdige tekster, men om en kreativ og utæmmet skriveform, der kan danne ramme om refleksion, læring og nye idéer.


Færdiguddannet - og hvad så?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En workshop for studerende på vej ud i arbejdslivet.

Selvstændig, freelancer eller fast arbejde?

Hvad har jeg lært - hvor og hvordan kan det bruges?

Hvilken værdi kan min viden og kunnen tilføre andre?


Workshoppen skræddersyes til jer, og kan omhandle forskellige temaer som fx personligt lederskab, motivation, pitc, networking, held, C.V., ansøgninger m.v..


Acceleratorspil - fra idé til handling

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acceleratorspillet er et inspirerende og livgivende samarbejdsspil, hvor man hjælpes ad med kvalificere en idé eller et projekt, og få øje på de skridt, der skal til for at komme fra idé til handling.  Læs mere her.


Tænk jer hele vejen om!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For uddannelser og organisationer, der ønsker at udfordre vanetænkning og vinde ved at tænke nyt. Med afsæt i ACCELERATORSPILLET træner vi kollektiv flowtænkning og idéudvikling i en proces, hvor hjernen tvinges til at gå nye veje - hver især og sammen!


Styrkehistorier - et livgivende spil

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personlige styrker er et centralt element i forhold til entreprenørskab og handlekraft. Workshoppen 'Styrkehistorier' sætter fokus på de personlige styrker, der giver energi og robusthed, som et grundlag for at kunne handle autentisk og med integritet.