FACILITERING

FACILITERING


Måske har I brug for at lytte mere åbent og nysgerrigt til hinanden?

Måske har i brug for trygge rammer til at udfolde noget nyt?

Måske skal I tale om noget, der er udfordrende?

Måske skal I bare styrke jeres fælles fokus?


Jeg er optaget af at hjælpe mennesker og organisationer med at bevæge sig fra idé til handling. Hvad enten det er en pædagogisk dag, der skal spækkes med læring, en trivselsdag, der skal styrke sammenhold og arbejdsglæde, en idé, der skal kvalificeres eller en forandringsproces, der skal trække på alles viden og erfaringer, hjælper jeg med lede processen sikkert i mål. 


Organisationer og virksomheder inviterer mig til at facilitere personaledage, trivselsdage, pædagogiske dage, konferencer og andre fælles fokusdage, når der er brug for at:


  • Rammesætte dagen og sikre at processen holder sig på sporet 
  • Sikre et fælles fokus, hvor alle er enige om, hvad der er (for)målet med dagen
  • Komme hele vejen rundt om et fagligt tema, en ny idé eller en udfordring
  • Tænke og tale sammen - og sikre at alle får en stemme og bliver hørt
  • Skabe plads til ægte nysgerrighed og fælles undren
  • Reflektere struktureret og kvalificeret
  • Forankre udbyttet af dagen, så idéer, indsigter og nye muligheder bliver omsat til HANDLING!Lad os tage en snak om, hvordan jeres proces kommer bedst muligt i mål.


Send mig en mail, så ringer jeg jer op. 

Cecilia Krill, empatisk og nærværende facilitering. Acceleratorspillet. Undervisning i essensskrivning. Fra Idé til Handling. Portfolio i Praksis


"Sille har forskerens stringens, faglige dybde og søgen efter sandhed - og kunstnerens åbenhed, følsomhed og forestillingsevne. Hun ved præcis, hvornår der er brug for hvad."


- Pernille, Klodshans for Viderekomne
Cecilia Krill

Mejlgade 95, 3. sal

8000 Aarhus C 

Dette website bruger cookies. Loven siger, at jeg skal spørge, om det er ok med dig?

Læs mere
Ok, tak